Акцизна накладна на пальне: актуальні питання-відповіді

novyj proek MEDoc.Акциз та ТТН

Акцизна накладна на пальне: Частина 3

У попередніх матеріалах ми розказали про типові помилки при заповненні Акцизна накладна на пальне у разі невірного заповнення кодів операцій, умов оподаткування, напряму використання. 

У цьому матеріалі зупинимось на помилках при заповненні інших реквізитів АН.

Помилки в даті складання

1. У випадку відхилення АН з формулюванням: «Документ не прийнято. Порушено вимоги п. 231.1 статті 231 Податкового кодексу України, а саме: поле «Дата складання» обов’язкове для заповнення».

Уцьому випадку перевірте, чи заповнили Ви дату АН та яким чином. Адже дата складання АН заповнюється у форматі ДДММРРРР, де ДД – день, ММ – місяць, РРРР – рік. Дата підлягає обов’язковому заповненню, в іншому випадку така акцизна накладна не приймається ДФС (Мал. 1).

Акцизна накладна, дата складання

2. У випадку відхилення АН з формулюванням: «Документ не прийнято. Порушено вимоги п. 231.1 статті 231 Податкового кодексу України, а саме: поле «Дата складання» не може бути меншою ДД.ММ.РРРР та/або перевищувати дату реєстрації».

При отриманні квитанції такого змісту радимо звернути увагу, що дата складання АН, крім АН на розподіл обсягу залишків пального (напрям використання «3»), не може бути меншою дати запровадження СЕАРП та СЕ, тобто01.07.2019 та не може перевищуватидату реєстрації АН в СЕАРП та СЕ.

3. У випадку відхилення АН з формулюванням: «Документ не прийнято. Порушено вимоги п. 231.4 статті 231 Податкового кодексу України, а саме: дата складання повинна бути більшою дати реєстрації особи — що реалізує пальне як платника акцизного податку та меншою дати її анулювання».

Уцьому випадку перевірте дату складання вашої АН за двома параметрами. Дата складання АН, крім АН на розподіл обсягу залишків пального (напрям використання «3»), повинна бути:

  • більшою дати реєстрації особи-що реалізує пальне платником акцизного податку зпального, та меншою дати анулювання такої реєстрації.

Помилки у заповненні порядкового номера

1. У випадку відхилення АН з формулюванням: «Документ не прийнято. Порушення вимог порядку заповнення акцизної накладної, а саме: акцизну накладну з №HNUM вже зареєстровано в Єдиному реєстрі акцизних накладних».

Уразі отримання квитанції такого змісту зверніть увагу, що порядковий номер в межах одного платника акцизного податку з реалізації пального (філії або структурним підрозділом платника податку) за однією датою повинен бути унікальним!

2. У випадку відхилення АН з формулюванням: «Документ не прийнято. Порушення вимог порядку заповнення акцизної накладної, а саме: поле порядковий номер може містити лише цифрові значення і не може починатись на «0»».

Радимо перевірити, як Ви заповнили порядковий номер АН. Так, у порядковому номері зазначаються лише цифри. При цьому він не може починатись на «0». Інші символи (коми, крапки, прочерки тощо.) не дозволяються (Мал. 2).

Акцизна накладна: Порядковий номер (вірно)
Акцизна накладна: Порядковий номер (невірно)

Помилки в заповненні реквізитів особи-отримувача пального або особи, що реалізує пальне

1. У випадку відхилення АН з формулюванням: «Документ не прийнято. Порушено вимоги п. 231.1 статті 231 Податкового кодексу України, а саме: код отримувача пального повинен дорівнювати 1000000000, у графі «Отримувач» повинно зазначатися Неплатник».

Уразі отримання квитанції такого змісту радимо звернути увагу на те, коли в АН вноситься умовний код «1000000000». Так, в АН, складеній під час власного споживання чи промислової переробки (код операції«1»), втрат, зіпсування, знищення пального (кодоперації «2») та під час реалізації пального отримувачу, який не є суб’єктом господарювання (код операції«6»):

у рядку «Особа — отримувач пального» зазначається «Неплатник»;

до рядка «юридична особа — код за ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність — реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» вноситься умовний код «1000000000» (Мал.3).

Акцизна накладна на пальне

2. У випадку відхилення АН з формулюванням, що «Документ не прийнято. Порушено вимоги п. 231.1 статті 231 Податкового кодексу України, а саме отримувач пального не є суб’єктом господарювання».

Уцьому випадку зверніть увагу, що в АН, складеній на операції з реалізації пального суб’єкту господарювання, який не є платником (код операції «3»), поле «Юридична особа — код ЄДРПОУ отримувача пального, договір про спільну діяльність – реєстраційний обліковий номер, для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків» в блоці «Особа – отримувач пального» повинно бути заповнене.

При цьому зазначений податковий номер суб’єкта, крім 1000000000, повинен бути наявним в ЄДР із статусом діючий.

3. У випадку відхилення АН з формулюванням: «Документ не прийнято. Порушено вимоги п. 231.1 статті 231 Податкового кодексу України».

При імпорті палива такі помилки можуть вказувати на:

  • помилки у заповненні податкових номерів отримувача пального та особи, що реалізує пальне.

Уцьому випадку радимо звернути увагу, що в АН, складеній під час ввезення пального на митну територію України (код операції«4»)зазначаються однакові значення (податковіномера) в блоці “Особа — отримувач пального” та в блоці “Особа, що реалізує пальне”;

Помилки в заповненні умов оподаткування.

Уцьому випадку перевірте, щоб в АН, складеній під час ввезення пального на митну територію України (код операції«4»)ознака щодо умов оподаткування була «0» або

«2», або «3», або «4».

4. У випадку відхилення АН з формулюванням: «Документ не прийнято. Порушено вимоги п. 231.1 статті 231 Податкового кодексу України».

Якщо Ви отримали таку квитанцію при експорті, то радимо звернути увагу, що під час вивезення пального за межі митної території України(код операції«5»)може бути дваваріанта заповнення АН:

1) Поле Особа-отримувач має значення «Неплатник», та код ЄДРПОУ отримувача = «1000000000»,

або

2) Поле Особа-отримувач дорівнює Особі, що реалізує пальне, та код ЄДРПОУ отримувача дорівнює коду ЄДРПОУ особи, що реалізує пальне.

Помилки в заповнення реквізитів митної декларації

1.У випадку відхилення АН з формулюванням: «Документ не прийнято. Порушено вимоги п. 231.1 статті 231 Податкового кодексу України, а саме: поле «Реквізити митної декларації» містить некоректні дані».

Рекомендуємо звернути увагу, що в АН, складеній під час ввезення пального на митну територію України (код операції «4») повинен бути заповнений рядок «Реквізити митної декларації» та текстове значення (Мал. 4).

Акцизна накладна: Реквізити митної декларації

Якщо СГ надані квоти на пальне

У випадку відхилення АН з формулюванням, що «Документ не прийнято. Порушено вимоги п. 231.1 статті 231 Податкового кодексу України, саме: особа–отримувач пального відсутній в переліку суб’єктів, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до статті 229 розділу VI Кодексу».

Уразі отримання такої квитанції зверніть увагу, що Особі — отримувачу пального повинні бути встановлені квоти на отримання такого пального, якщо АН має одночасно такіознаки:

Умова оподаткування пального «4», код операцій: “3”або“0”,

Особа — отримувач пального не є Особою, яка реалізує пальне.

 

admin
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
Додати коментар