Інформація щодо форм розділу Держфінмоніторингу

12 Оподаткування

Відповідно до наказу від 29.01.2016 року №24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16) у програмі Медок версії 11.01.002 випущені нові форми:

  • M0100108 Ф.№1-ФМ Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу
  • M0100208 Ф.№2-ФМ Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
  • M0100408 Ф.№4-ФМ Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
  • M0100308 Ф.№3-ФМ Повідомлення про результати обробки форми обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу
  • M0100508 Ф.№5-ФМ Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом
  • M0100608 Ф.№6-ФМ Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу

У розділі ДовідникиЗагальні довідники створено новий розділ Держфінмоніторинг (новий), у якому розміщені довідники, затверджені Наказом Держфінмоніторингу від 29.01.2016 року №24 та підключені до нових форм: M0100108, M0100208, M0100408.

Форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, використовуються суб’єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами, які не є банками/філіями іноземних банків, у таких випадках:
1) форма №1-ФМ « Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу» (M0100108) та форма №4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу» (M0100408):

  • при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях та в інших випадках, установлених законодавством;

2) форма №2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу» (M0100208):

  • при реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, якщо реєстр ведеться в паперовій формі;
  • при роздрукуванні реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, якщо реєстр ведеться в електронній формі;
  • при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях.

Відповідно до п.п. 4, 6, 7, 16 та 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 року №552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2015-п):

4. Будь-яка інформація подається суб’єктом Держфінмоніторингу в паперовому вигляді шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку чи в електронному вигляді.

6. Інформація, необхідна для взяття суб’єкта на облік (форма №1-ФМ, M0100108), подається в паперовому вигляді та обов’язково повинна містити відомості про реєстрацію суб’єкта, його місцезнаходження, відповідального працівника, особу, яка тимчасово виконуватиме обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності (у разі призначення такої особи), а також відокремлені підрозділи суб’єкта у разі їх наявності.

7. Інформація про припинення діяльності, необхідна для зняття суб’єкта з обліку (форма №1-ФМ, M0100108), подається в паперовому вигляді та обов’язково повинна містити причини припинення діяльності. У разі припинення діяльності відокремлених підрозділів суб’єкт подає відповідну інформацію для зняття їх з обліку.

16. Реєстр (форма №2-ФМ, M0100208) ведеться в паперовому або електронному вигляді.

21. Повідомлення про фінансову операцію (форма №4-ФМ, M0100408) суб’єкт надсилає Держфінмоніторингу в електронному вигляді, а у разі несистематичного надсилання повідомлення (протягом одного календарного року не більш як про чотири зареєстровані фінансові операції) — в паперовому вигляді.

У разі коли необхідно подати протягом одного календарного року повідомлення про п’яту та наступні фінансові операції, суб’єкт забезпечує його надсилання в електронному вигляді. У подальшому повідомлення про фінансові операції надсилаються в електронному вигляді.

У разі неможливості у встановлені Законом строки надіслати Держфінмоніторингу повідомлення про фінансову операцію (форма №4-ФМ, M0100408) в електронному вигляді, таке повідомлення надсилається у паперовому вигляді за формою, встановленою Мінфіном.
Спеціально визначені суб’єкти та суб’єкти, що провадять діяльність одноособово, мають право надсилати Держфінмоніторингу повідомлення про фінансові операції (форма №4-ФМ, M0100408) в паперовому вигляді незалежно від їх кількості.

Реалізація формування та подання інформації у електронному вигляді відповідно до складу реквізитів та структури файлів, відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 24.11.2015 №1085 та від 29.01.2016 №24 та від 08.06.2015 №542, затверджених Міністерством фінансів України, на опрацюванні у відділі розробки.

admin
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
Додати коментар