Заповнення звіту С1100101

zvitnist MEDoc.Звітність

Заповнення звіту С1100101( «Серії бланка свідоцтва про смерть»)

Формат свідоцтва про смерть, яке видають на території України, визначається Постановою КМУ № 1025 від 10.11.2010 р (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 755 від 16.09.2015 та № 1114 від 16.12.2015) «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану», в якому вказано «У нижній частині бланка свідоцтва з вирівнюванням по центру (по ширині) міститься напис “Серія Х-ХХ № ХХХХХХ”, в якому “Х-ХХ” — серія бланка свідоцтва, що складається з однієї римської цифри, тире та двох літер; “ХХХХХХ” — шестизначний номер бланка свідоцтва». Але по деяких областях видають свідоцтва, в яких використовують не римську цифру, а римське число (це вже дві цифри). Крім того, свідоцтва про смерть можуть бути видані іншими державами.

Згідно контролю, наданого ФСС України «Серія лікарняного листа або довідки МСЕК/ЛКК зазначається у форматі NNN — три українські літери (верхній регістр) або свідоцтва про смерть у форматі XNN, де X – римська {I, V, X, L, C, D, M}, NN — дві українські літери (верхній регістр) або свідоцтва про смерть у форматі FNN, де F – латинська літера (константа), NN — довільний набір латинських, російських та українських літер (верхній регістр)».

Таким чином, на шлюзі контролюючого органу відбувається перевірка згідно якої, серія свідоцтва про смерть має 3 символи, перший з яких — римська {I, V, X, L, C, D, M}, другий та третій — українські літери (верхній регістр) та доповнюється форматом для свідоцтв, у яких замість римської цифри вказане римське число (римське число замінюється на F) та свідоцтв, виданих іншими державами, перший символ — F (), другий та третій — латинські та українські літери (верхній регістр). Якщо в свідоцтві про смерть немає серії, то необхідно вказати FFF.

Наприклад, якщо в свідоцтві про смерть вказано “І-КИ” або “ІІ-НО”, то у звіті С1100101 ( розділ ІІ — Допомога на поховання, колонка 9) для першого випадку необхідно вказати «IКИ» без тире, а в другому — «FНО».

admin
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
Додати коментар