Грошові кошти

Згідно пп.16 п.3 Положення № 148 ліміт залишку готівки в касі (далі — ліміт каси) — це граничний розмір суми готівки, яка може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня.

Ліміт каси та строки здавання готівкової виручки, відповідно до вимог п.14 Положення № 148, встановлюються підприємствами, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті, самостійно виходячи з потреби в готівкових коштах і своєчасного їх надходження до кас банків.

Якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причини такого невстановлення), то ліміт такої каси вважається нульовим.

У цьому випадку вся готівка, що перебуває в касі на кінець робочого дня і нездана підприємством відповідно до вимог Положення № 148, вважається понадлімітною (п.53 Положення № 148).

Для контролю стану бухгалтерського обліку в конфігурації передбачений звіт «Експрес-перевірка». За допомогою цього механізму можна проконтролювати коректність операцій по касі, а також, встановивши ліміт каси, виявити перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі.

Звіт «Експрес-перевірка» відкривається з розділу «Операції», групи «Бухгалтерський облік».

У звіті за кнопкою "Показати настройки" відкривається вікно "Список можливих перевірок", в якому зазначаються необхідні параметри контролю ведення обліку касових операцій. Ліміт каси встановлюється в полі «Ліміт залишку каси, затверджений банком», яке знаходиться в лівій нижній частині вікна налаштувань звіту.

За кнопкою «Виконати перевірку» буде проведено аналіз касових операцій за обраною організацією на зазначений період.

При перевірці операцій по касі в разі перевищення ліміту, програма в результатах перевірки повідомить «Виявлено перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі», а також можливі причини і рекомендації щодо виправлення помилок.
У журналі «Банківські виписки» відображаються документи надходження і списання коштів з банківських рахунків організацій, а саме «Надходження на банківський рахунок» і «Списання з банківського рахунку». Виведення інформації по іншим документам, наприклад, «Прибутковий касовий ордер» при відображенні отримання готівкових грошових коштів в банку або відображення інших "без документальних" операцій, не передбачено.
Для того щоб попередити випадкові зміни "ключових" реквізитів, наприклад реквізиту "Вид рахунку" банківського рахунку організації, такі реквізити за замовчуванням не відображаються в формах.

У разі необхідності зміни реквізиту "Вид рахунку", для його відображення в картці елемента довідника "Банківські рахунки" потрібно виконати наступні дії: відкрити вікно "Настройка форми" натиснувши на кнопку "Ще" — «Змінити форму»; встановити прапори для групи реквізитів «Вид рахунку/номер та дата дозволу» та «Вид рахунку»; зберегти настройку натиснувши кнопку «Застосувати».

Для включення відображення всіх прихованих реквізитів потрібно у вікні «Настройка форми» натиснути кнопку "Ще" — «Включити всі».
У типовій конфігурації для обміну платіжними документами з системою типу "Клієнт-Банк", що підтримує відкритий стандарт обміну даними "BAS Бухгалтерія"/"BAS Бухгалтерія КОРП" — "Клієнт-Банк", реалізована обробка "Обмін з банком".

Обробка доступна з розділу «Банк і каса», група «Банк»:
у журналі документів "Платіжні доручення" по кнопці "Вивантажити".
у журналі документів "Банківські виписки" по кнопці "Завантажити".

В обробці використовується варіант передачі інформації через файли в форматі XML.

Детальніше про обмін даними з банківськими системами типу "Клієнт-Банк" можна ознайомитися в документації для "BAS Бухгалтерія" (Конфігурація BAS Бухгалтерія. Редакція 2.1. Посібник з ведення обліку) і для "BAS Бухгалтерія КОРП" (Конфігурація BAS Бухгалтерія КОРП. Редакція 2.1. Посібник з ведення обліку).
Згідно п.27 Положення № 148 від 29.12.2017 р., якщо відбувається видача грошових коштів фізичній особі, то сума прописом не повинна виводитися в друкованій формі документа "Видатковий касовий ордер" в реквізиті "Одержав". Інформацію про суму отриманих грошових коштів одержувач повинен вказати вручну.
Для виведення суми податку на додану вартість у друковану форму документа "Прибутковий касовий ордер" необхідно в документі на закладці "Друк" встановити прапор "Виводити на друк суму ПДВ".

Детальніше з методикою заповнення реквізитів касових ордерів можна ознайомитися в статті "Методика заповнення реквізитів касових ордерів".
Щоб відкоригувати номер, автоматично присвоєний касовому ордеру, необхідно відкоригувати значення "Поточний номер" для відповідного запису за організацією або підрозділом у регістрі відомостей "Нумерація".

Приклад
Якщо у регістрі відомостей "Нумерація" поточний номер "10" змінити на "15", при створенні наступного документа нумерація буде продовжена, тобто наступному документу автоматично присвоїться номер "16".

В самому касовому ордері номер потрібно відкоригувати вручну.
Відредагувати інформацію про номер першого аркуша "Касової книги" можна в регістрі відомостей "Настройки друку касової книги" (розділ "Головне", група "Настройки" — "Параметри обліку" на закладці "Банк і каса" за гіперпосиланням "Настроїти нумерацію сторінок касової книги").

Також, до регістру можна перейти зі звіту "Касова книга". У шапці звіту потрібно натиснути кнопку "Показати настройки" та перейти за гіперпосиланням "Номер першого аркуша — 1, декілька аркушів у день".
Для того, щоб сформувати звіти "Журнал реєстрації прибуткових ордерів (КО-3)", «Журнал реєстрації видаткових ордерів (КО-3)» або «Журнал реєстрації прибуткових і видаткових ордерів (форма № КО-3а)» необхідно в настройках звіту «Касова книга», яка відкривається по кнопці "Показати настройки", у реквізиті "Вид звіту" вибрати відповідний вид звіту і натиснути кнопку "Сформувати".
Налаштування обліку за відокремленими підрозділами організацій без утворення юридичної особи виконується на закладці «Банк і каса» форми «Параметри обліку» (розділ "Головне", група "Настройки"), шляхом встановлення прапора «За відокремленими підрозділами».

Додатково для кожної організації встановлюється ознака ведення обліку грошових коштів за відокремленими підрозділами — прапор «Вести облік коштів по відокремлених підрозділах» на закладці "Кошти" в обліковій політиці організації (розділ "Головне", група «Настройки» – «Облікова політика»).

Важливо!

Закладка "Кошти" в обліковій політиці організації відображається тільки якщо в настройках «Параметрів обліку» встановлена настройка ведення обліку за відокремленими підрозділами.

Детальніше з настройками параметрів обліку та облікової політики можна ознайомитися в статті "Основні настройки для ведення обліку в програмі".

Список відокремлених підрозділів визначається за кожною організацією в довіднику "Відокремлені підрозділи". Інформація про наявність відокремлених підрозділів може бути внесена в довідник безпосередньо з картки організації за гіперпосиланням "Відокремлені підрозділи".

При відображенні операцій надходження або витрати готівкових коштів по відокремленому підрозділу, в формі документа «Прибутковий касовий ордер» («Видатковий касовий ордер») необхідно встановити прапор "По відокремленому підрозділу" і вибрати відокремлений підрозділ в полі, яке автоматично з'явиться.

Важливо!

Реквізит "Відокремлений підрозділ" в касових документах стає доступним для заповнення, тільки якщо в формах "Параметри обліку" і "Облікова політика" встановлені прапори, що визначають ведення обліку грошових коштів за відокремленими підрозділами.
У звіті «Аналіз рухів коштів» відображаються надходження івитрати коштів по касі та на банківських рахунках, а також витрати, за якими вже відзвітували підзвітні особи.

Грошові кошти, видані під звіт — це грошові кошти підприємства. Підзвітна особа або придбає за них активи (послуги) у власність підприємства, або поверне в касу (на банківський рахунок).

З точки зору керівника це такі ж кошти, як і ті, що знаходяться в касі.

У звіті не відображається видача коштів підзвітній особі ні за розділом «Гроші в касі», ні за розділом «Гроші на банківських рахунках», ні за розділом «Гроші у підзвітних осіб», тому що вони в момент видачі не перестають бути грошима підприємства.
14:37
112
Немає коментарів. Ваш буде першим!