Бібліотека користувача. Добірка матеріалів, інструкції, питання відповіді та навчання | covid-19

E-ТТН «в законі»

E-ТТН «в законі»

Законодавче підґрунтя щодо е-ТТН

За інформацією Мін’юсту планують опублікувати наказ Мінінфраструктури від 03.06.2019 р. № 413 «Про внесення Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» (далі – Наказ № 413), яким врегульовано: 

  1. Визначення товарно-транспортної накладної ТТН – це єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов’язкові реквізити, передбачені Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом України. Вантаження і розвантаження вважаються закінченими після надання водієві належним чином оформлених ТТН у паперовій та/або електронній формі, на навантажений або вивантажений вантаж. 
  2. Форму ТТН, яка викладена у новій редакції (додаток 7 до Правил перевезення). 
  3. Правила оформлення е-ТТН Оформлення ТТН в електронній формі здійснюється за допомогою електронного підпису (КЕП) відповідальних осіб вантажовідправника, водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажоодержувача. У разі оформлення е-ТТН супровідні документи також формуються та додаються в електронній формі. Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання, знищення е-ТТН здійснюється відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Що дає бізнесу використання е-ТТН?

Тепер Бізнес може долучити до інших документів, з якими вже організовано електронний обмін – і ТТН. Тобто з моменту набрання чинності наказу е-ТТН має право бути електронною і є юридично значущим документом. Робота з е-ТТН: миттєве, надійне та законне погодження документів на вантажоперевезення, яке підвищує ефективність працівників, унеможливлює втрату документів, забезпечує прозорість бізнес-процесів та збереже кошти компанії. А головне – погодження та обмін документами – миттєво, #Безпаперу.

Коли потрібна ТТН?

Враховуючи те, що ТТН є первинним документом для складського, оперативного і бухгалтерського обліку – вона потрібна для підтвердження: факту надання послуг на перевезення товарів; здійснення відвантаження та отримання товарів. ТТН є обов’язковою для осіб, які здійснюють перевезення вантажу на підставі договорів на перевезення. При цьому не важливо яким автотранспортом здійснюється перевезення (легковим чи вантажним). ТТН є необов’язковою у разі перевезення власних вантажів власним транспортом для забезпечення господарської діяльності.

Як це працює?

  1. Відправник складає е-ТТН. 
  2. Відправник підписує е-ТТН КЕП та направляє перевізнику. 
  3. Представник Перевізника (водій та/або експедитор) підписує е-ТТН КЕП. Один екземпляр ТТН роздруковується (для пред’явлення особам, уповноваженим здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху) та підписується Відправником та представником Перевізника (водій та/або експедитор). Також, за необхідністю підписана е-ТТН направляється Вантажоотримувачу. Вантажовідправник на підставі підписаного Перевізником екземпляру е-ТТН здійснює списання ТМЦ зі складу в бухгалтерському обліку. 
  4. У разі перевантаження вантажу в процесі перевезення на інший автомобіль складається акт довільної форми в паперовій або електронній формі (в залежності від форми створення ТТН). Акт складається у двох примірниках, які підписують представники (водії) обох Перевізників (по одному для кожного), проставляючи особисті підписи або КЕП. 
  5. Вантажоотримувач накладає кваліфікований електронний підпис на е-ТТН, що надійшла від представника Перевізника (водія та/або експедитора) та відправляє підписану е-ТТН представнику Перевізника та (за необхідністю) Вантажовідправнику. Вантажоотримувач використовує е-ТТН для оприбуткування вантажу. 
  6. Остаточний розрахунок за перевезення вантажів проводиться Вантажовідправником на підставі рахунку Перевізника, який надається разом з доданням е-ТТН.

17:03
270
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!