Search by the «прро cashalot» tag

● Встановлена обліково-розрахункова система з конфігурацією BAS з інтеграцією ПРРО Cashalot.
● Встановлений РМК ПРРО Cashalot.
● Архів з файлами бібліотек CashaLotApiDrv32.dll, CashaLotApiDrv64.dll та manifest.xml наступного вмісту:
23:40
62
При роботі з Драйвером ПРРО Cashalot для BAS, може виникнути ситуація, в якій недоступні налаштування для автоматичного друку чеків.
23:25
42