Search by the «фіскальний номер каси» tag

● Встановлена обліково-розрахункова система з конфігурацією BAS з інтеграцією ПРРО Cashalot.
● Встановлений РМК ПРРО Cashalot.
● Архів з файлами бібліотек CashaLotApiDrv32.dll, CashaLotApiDrv64.dll та manifest.xml наступного вмісту:
23:40
63