Бібліотека користувача. Добірка матеріалів, інструкції, питання відповіді та навчання | covid-19

1С:Посібник

Перш ніж розпочати реєстрацію фактів господарської діяльності за допомогою «BAS Бухгалтерії», необхідно ввести початкові залишки за рахунками бухгалтерського обліку. Це забезпечить правильне відображення поточних залишків у стандартних і регламентованих звітах.

14:48
35
0

Після здачі звітності та закриття звітного періоду має сенс убезпечити інформаційну базу від випадкової або навмисної зміни даних періоду.

14:41
35
0

Параметри аналітичного обліку, загальні для всіх організацій підприємства, встановлюються у формі Параметри обліку (меню Головне — Настройки — Параметри обліку).

14:35
52
0

Чинне законодавство надає можливість вибору одного з кількох способів ведення бухгалтерського та податкового обліку за певними напрямками. Сукупність вибраних способів обліку є обліковою політикою організації.

06:18
33
0

«BAS Бухгалтерія» дозволяє вести бухгалтерський і податковий облік кількох організацій у загальній інформаційній базі. Відомості про організації, що зберігаються в довіднику Організації (меню Головне — Настройки — Організації).

05:43
38
0

«BAS Бухгалтерія» автоматизує заповнення регламентованої звітності — звітів, затверджених нормативними документами. До регламентованої звітності належать податкові декларації та розрахунки, фінансові та статистичні звіти, звіт з ЄСВ.

07:01
28
0

Записи бухгалтерського обліку (проводки), а також записи в інших облікових регістрах, що автоматично вносяться в інформаційну базу під час проведення документа, можна потім переглянути безпосередньо з форми документа — для цього слід скористатися кнопкою Дт/Кт на командній панелі форми документа.

06:56
52
0

Дані, які передбачається багаторазово використовувати, зберігаються в довідниках і регістрах відомостей інформаційної бази.

06:49
41
0

Монітор керівника дозволяє отримувати інформацію про поточний фінансовий стан організації на підставі даних бухгалтерського обліку. Монітор керівника можна переглянути на початковій сторінці конфігурації. Для цього потрібно перемкнути тумблер в стан Монітор керівника.

06:41
48
0

Основним способом реєстрації подій господарської діяльності в «BAS Бухгалтерії» є введення документів.

06:36
39
0

Довідник Кореспонденцій рахунків являє собою навігатор конфігураціїєю, який можна використовувати як під час початкового освоєння програми, так і під час поточної роботи під час реєстрації господарських операцій. Довідник викликається з меню Головне – Операції – Ввести господарську операцію.

06:21
14
0

Настройка панелі розділів (головне меню Вид) дозволяє залишити на панелі розділів користувача тільки ті з них, які йому дійсно необхідні для роботи. Наприклад, для бухгалтера на ділянці «Каса» можна залишити тільки розділ Банк і каса, а також розділи з загальної функціональністю.

15:40
35
0

Робота з документами і довідниками проводиться у формах списку. В процесі роботи потрібно управляти видом списку, в тому числі задавати угруповання і сортування, здійснювати пошук документів або елементів довідника в списку. 

14:36
34
0

Основний (рекомендований) інтерфейс «BAS Бухгалтерії» називається Таксі. Всі ілюстрації в 1С:Посібнику зняті при використанні цього інтерфейсу.

14:35
41
0

Кінцевий користувач «BAS Бухгалтерії» може працювати з інформаційною базою, використовуючи клієнтський додаток, що встановлюється на комп'ютер користувача, або через браузер в режимі веб-клієнта.

14:23
34
0
← Попередня Наступна → 1 2 3
Показані 1-15 з 37