Бібліотека користувача. Добірка матеріалів, інструкції, питання відповіді та навчання | covid-19

Глава 2. Початок роботи

Під час першого запуску встановленої «BAS Бухгалтерії» автоматично виконується початкове заповнення інформаційної бази.

«BAS Бухгалтерія» поставляється з уже заповненими планами рахунків і іншими настройками, підготовленими для ведення бухгалтерського та податкового обліку. Однак ці настройки можуть бути змінені користувачем.

Загальні відомості про організацію вводяться в меню Головне — Настройки — Організації. Для кожної організації потрібно зазначити короткий і повний варіанти найменування і інші відомості, передбачені формою елемента довідника Організації — потім ці відомості будуть автоматично вноситися у документи та звітні форми. Вводяться відомості про банківські рахунки організації, відкритих в банках.

До початку реєстрації господарських подій вводяться відомості про облікову політику підприємства (меню Головне — Настройки – Облікова політика). 

Настройки аналітичного обліку, загальні настроюється в меню Головне — Настройки – Параметри обліку.

Вводяться відомості про підрозділи організаційкартки організації за посиланням Підрозділи) і склади (меню Довідники — Товари і послуги — Склади). Ці відомості будуть використовуватися надалі для реєстрації місцезнаходження матеріальних цінностей. Крім того, відомості про підрозділи будуть використовуватися під час введення даних про працівників.

Потрібно вказати відомості про відповідальних працівників підприємства, дані яких будуть використовуватися при реєстрації господарських операцій і автоматичному заповненні друкованих форм документів: відомості про керівника, головного бухгалтера, касира, матеріально відповідальних осіб (з картки організації за посиланням Відповідальні особи).

До першого нарахування заробітної плати потрібно внести мінімальний набір відомостей про всіх інших працівників підприємства. Для цього в довідник співробітників організації (меню Зарплата і кадриКадровий облік — Співробітники) достатньо внести прізвище, ім'я, по батькові кожного працівника, дату його народження.

Інші відомості про працівників можна вносити за необхідності. Зокрема, перед автоматичним формуванням податкового розрахунку з ПДФО № 1ДФ, звітності за ЄСВ у довідник фізичних осіб для кожного співробітника необхідно внести паспортні дані, відомості про місце проживання, код ДРФО.

Якщо «BAS Бухгалтерія» впроваджується на вже працюючому підприємстві, то в інформаційну базу слід ввести відомості, які будуть характеризувати господарський стан підприємства до моменту початку обліку. 

Зокрема, потрібно запровадити перелік товарно-матеріальних цінностей, що обліковуються (меню Довідники — Товари і послуги — Номенклатура). Доцільно ввести відомості про ділових партнерів підприємства — контрагентів (меню Довідники — Купівлі та продажі — Контрагенти) і умови співпраці з ними, хоча ці дані можна вводити і пізніше, в процесі реєстрації господарських операцій документами. 

Умови співпраці з контрагентом зазначаються у відомостях про договір з ним, тому для кожного контрагента потрібно заповнити відомості щонайменше про один договір.

Початкові залишки по рахунках бухгалтерського обліку вводяться у формі Помічник введення початкових залишків (докладніше див. розділ «Введення початкових залишків»).

«BAS Бухгалтерія» автоматизує заповнення регламентованої звітності — звітів, затверджених нормативними документами. До регламентованої звітності належать податкові декларації та розрахунки, фінансові та статистичні звіти, звіт з ЄСВ.

07:01
28
0

Записи бухгалтерського обліку (проводки), а також записи в інших облікових регістрах, що автоматично вносяться в інформаційну базу під час проведення документа, можна потім переглянути безпосередньо з форми документа — для цього слід скористатися кнопкою Дт/Кт на командній панелі форми документа.

06:56
52
0

Дані, які передбачається багаторазово використовувати, зберігаються в довідниках і регістрах відомостей інформаційної бази.

06:49
41
0

Монітор керівника дозволяє отримувати інформацію про поточний фінансовий стан організації на підставі даних бухгалтерського обліку. Монітор керівника можна переглянути на початковій сторінці конфігурації. Для цього потрібно перемкнути тумблер в стан Монітор керівника.

06:41
48
0

Основним способом реєстрації подій господарської діяльності в «BAS Бухгалтерії» є введення документів.

06:36
39
0

Довідник Кореспонденцій рахунків являє собою навігатор конфігураціїєю, який можна використовувати як під час початкового освоєння програми, так і під час поточної роботи під час реєстрації господарських операцій. Довідник викликається з меню Головне – Операції – Ввести господарську операцію.

06:21
14
0