Бібліотека користувача. Добірка матеріалів, інструкції, питання відповіді та навчання | covid-19

Глава 3. Настройка ведення обліку

У поставку «BAS Бухгалтерії» входять два шаблони інформаційних баздемонстраційної і основної.

Шаблон демонстраційної інформаційної бази, відповідно до своєї назви, призначений для того, щоб продемонструвати практичну роботу описуваного програмного продукту. Він вже містить інформацію, яка описує господарську діяльність абстрактного підприємства протягом деякого періоду часу. Демонстраційну базу доцільно використовувати для ознайомлення з програмним продуктом.

Шаблон основної інформаційної бази призначений для ведення бухгалтерського та податкового обліку реальної організації.

До початку роботи з основною інформаційною базою слід зазначити ряд відомостей, необхідних для коректного відображення господарських операцій та складання звітності. Зокрема, слід ввести відомості про організації, настройки облікової політики, а також початкові залишки по рахунках бухгалтерського обліку (Введення початкових залишків).

Важливо! Цей посібник не є повною документацією для «BAS Бухгалтерії». Для використання «BAS Бухгалтерії» необхідно мати інші книги. Загальні прийоми роботи з програмними продуктами, створеними на базі платформи, описано у книзі «Посібник користувача». Додатковим джерелом довідкової інформації, яким зручно користуватися в процесі роботи з «BAS Бухгалтерією», є її вбудована довідкова система. Прийоми використання вбудованої довідкової системи описано у вже згаданій книзі «Посібник користувача».

Перш ніж розпочати реєстрацію фактів господарської діяльності за допомогою «BAS Бухгалтерії», необхідно ввести початкові залишки за рахунками бухгалтерського обліку. Це забезпечить правильне відображення поточних залишків у стандартних і регламентованих звітах.

14:48
35
0

Після здачі звітності та закриття звітного періоду має сенс убезпечити інформаційну базу від випадкової або навмисної зміни даних періоду.

14:41
35
0

Параметри аналітичного обліку, загальні для всіх організацій підприємства, встановлюються у формі Параметри обліку (меню Головне — Настройки — Параметри обліку).

14:35
52
0

Чинне законодавство надає можливість вибору одного з кількох способів ведення бухгалтерського та податкового обліку за певними напрямками. Сукупність вибраних способів обліку є обліковою політикою організації.

06:18
33
0

«BAS Бухгалтерія» дозволяє вести бухгалтерський і податковий облік кількох організацій у загальній інформаційній базі. Відомості про організації, що зберігаються в довіднику Організації (меню Головне — Настройки — Організації).

05:43
38
0